cialis sans ordonnance

Nawigator - szkoły dla chłopców

 • FaleGaleriaGora__DSC8277.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC6212.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0142.JPG
 • FaleGaleriaGora_DSC_0081.JPG
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_9407.JPG
 • FaleGaleriaGora_DSC_0070.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8293.jpg
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_7451.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8260.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0054.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8278.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8291.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC4422.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC4426.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0076.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8292.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC4693.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8272.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0318.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC4429.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8280.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8906.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8257.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC4688.jpg
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_9404.JPG
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_7453.JPG
 • FaleGaleriaGora_DSC_0088.JPG
 • FaleGaleriaGora_DSC_0509.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8267.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC4685.jpg

Aktualności

Glottodydaktyka - nauka przez zabawę

 
Uczennice naszej szkoły rozpoczęły naukę elementami GLOTTODYDAKTYKI.ced00c77e854f9b417da21c3f27f73de

Kilka słów o metodzie:

Twórcą glottodydaktyki jest językoznawca prof. B. Rocławski.
Metoda ta zakłada właściwe do potrzeb każdego dziecka wydłużenie czasu na przygotowanie do nauki czytania i pisania każdego dziecka oraz skrócenie do minimum czasu opanowywania względnie płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem.
Dzieci poprzez zabawy zapoznają się z całym 44 literowym alfabetem. Uczniowie pracują na klockach LOGO. W trakcie obcowania z całym alfabetem uczennice spostrzegają cechy  liter.
Dużo czasu poświęca się poprawnej artykulacji każdej głoski. Podczas różnego rodzaju zabaw dziewczynki ćwiczą, usprawniają aparat mowy ( wprowadzamy tu ćwiczenia logopedyczne – praca z lusterkiem).
Ćwiczy się czytanie techniką „ślizgania się” z litery na literę. Doskonaląc czytanie zastępuje się technikę „ślizgania” czytaniem płynnym w tempie zbliżonym do średniego tempa mówienia. Daje to możliwość stosunkowo szybkiego opanowania techniki czytania, co przybliża do uczennicy literaturę. Dziewczynki czytają płynnie a co najważniejsze ze zrozumieniem.
Nauka poprawnego pod względem ortograficznym pisania trwa wiele lat i wymaga dużego wysiłku ze strony nauczyciela i uczennicy. Dziewczynka, która poznała właściwą postać głoskową wyrazu i potrafi dokonać podziału wyrazu na głoski, nie powinna mieć większych kłopotów z zapisaniem wyrazów, w których występują głoski łatwe do zapisana. Istotne trudności z pisaniem pojawią się w tych wyrazach, w których występują głoski trudne ortograficznie. Uczennice zdobywają wiedzę o problemach ortograficznych i im więcej tej wiedzy tym mniejsze ryzyko popełniania błędów ortograficznych. Nauczyciel tylko ukazuje uczniom drogę do reguł ortograficznych. Dzieci same odkrywają reguły ucząc się logicznego myślenia i odkrywania regularności w materiale językowym. Stale pogłębiana świadomość i wrażliwość ortograficzna będzie decydować o poprawności ortograficznej.

Nasi Darczyńcy