cialis sans ordonnance

Nawigator - szkoły dla chłopców

 • FaleGaleriaGora_DSC_0142.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8280.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8272.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0081.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8260.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0146.JPG
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_9407.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC4422.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8257.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8291.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0076.JPG
 • FaleGaleriaGora_DSC_0509.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8292.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC4693.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0070.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8267.jpg
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_7453.JPG
 • FaleGaleriaGora_DSC_0318.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC4429.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8906.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8293.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC4426.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC4685.jpg
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_7451.JPG
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_9404.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8278.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0088.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8277.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0054.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC4688.jpg

Aktualności

Innowacja pedagogiczna - OPIEKUNOSTWO

Motto: „Tutoring przynosi efekty tylko wtedy kiedy jest realizowany”

Nasze szkoły "Fale" i "Nawigator" są Partnerami ogólnopolskiego projektu "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej   z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole". Realizatorem projektu jest Instytut Tutoringu Szkolnego - www.tutoring.org.pl (placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej), a projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opiekunostwo nie jest dla nas Rodziców i Nauczycieli czymś nowym, natomiast projekt w formie innowacji pedagogicznej przewiduje (w latach 2016-2018) następujące działania:

• Wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach w całej Polsce, w 6 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW-ach) i 6 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (MOS-ach),
• Przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200 pracowników MOW-ów i MOS-ów,
• Objęcie wychowawczą opieką tutorską ponad 9 tysięcy uczniów w Polsce,
• Wspieranie pracy wyszkolonych tutorów w formie superwizji i konsultacji,
• Wsparcie dyrektorów placówek wprowadzających tutoring,
• Wizyty studyjne w szkołach studyjnych,
• Rozwijanie i propagowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce,
• Publikacje podręcznika-poradnika tutora szkolnego.


Koordynatorem innowacji pedagogicznej jest Rafał Rak. Więcej o projekcie można przeczytać i obejrzeć na stronie projektu www.tutoringszkolny.pl

13.09
WCM stopka-3

Nasi Darczyńcy