cialis sans ordonnance

Nawigator - szkoły dla chłopców

 • FaleGaleriaGora__DSC8280.jpg
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_7451.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8267.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8263.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0146.JPG
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_7453.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC4426.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC6206.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC6212.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8260.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC4685.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8257.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0088.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8906.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0070.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8272.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC8278.jpg
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_9404.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC4693.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0318.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8291.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0076.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8277.jpg
 • FaleGaleriaGora__DSC4688.jpg
 • FaleGaleriaGora_www_IMG_9407.JPG
 • FaleGaleriaGora_DSC_0081.JPG
 • FaleGaleriaGora_DSC_0054.JPG
 • FaleGaleriaGora_DSC_0509.JPG
 • FaleGaleriaGora__DSC8292.jpg
 • FaleGaleriaGora_DSC_0142.JPG

Opiekun rodziny

Opiekunostwo w szkole spełnia dwa cele:
- jest to wsparcie dla rodziców, które wynika z założenia, że to właśnie rodzice są pierwszymi, najważniejszymi wychowawcami;
- jest indywidualną formą pomocy dla uczniów, to sposób pochylenia się nad nimi.

Głównym zadaniem Opiekuna jest wzmacnianie czynnej roli Rodziców, pomaganie im w nakreśleniu planu wychowania, jakiego pragnęliby dla swojego syna oraz doradzanie im, jeśli chodzi o najbardziej odpowiedni sposób realizacji planu. Uczniowie mają możliwość codziennej rozmowy ze swoim Opiekunem, a obojga Rodzice przynajmniej trzy razy w roku. To bardzo ważna zasada – nie ma możliwości, aby na spotkanie przyszło tylko jedno z rodziców. Skąd zasada, że w spotkaniu biorą udział oboje rodziców? Uważamy, że oboje w równym stopniu ponoszą odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci, stąd konieczność zaangażowania z obu stron. Każde z rodziców wnosi swój cenny wkład w wychowanie dziecka, swoje obserwacje, przemyślenia, pomysły.

Jednym z naszych podstawowych celów jest nawiązanie jak najściślejszej i jak najbardziej harmonijnej współpracy między domem rodzinnym, a szkołą, dzięki której dziecko otrzymuje spójny komunikat wychowawczy. Opiekun jest właśnie tą osobą, która pomaga koordynować tę współpracę. Przekazuje Rodzicom nasze spostrzeżenia dotyczące ich dziecka, to, jak pracujemy z nim w szkole, w jaki sposób reagujemy na różne sytuacje, jak motywujemy, zachęcamy do rozwoju w różnych dziedzinach. Z drugiej strony Opiekun stara się uzyskać również od Rodziców informacje, jak uczeń funkcjonuje w domu i jak rozwiązywane są różne sytuacje. W ten sposób możliwa jest pewna integracja wizji wychowawczej i metod prowadzących do jej realizacji.

Nasi Darczyńcy