Nawigator - szkoły dla chłopców

Kadra

Pracownicy placówki starają się wykonywać swoją zadania w duchu służby i dla dobra każdego dziecka, rodziny oraz całego społeczeństwa. Podejmując codzienne obowiązki pracujemy zespołowo w atmosferze zaufania i przyjaźni. W ciągu całego roku stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe.

Rada Zarządzająca i administracja


 ELWIRA STRÓŻEWSKA
Dyrektor 
 ANNA JACYNO
Wicedyrektor 
 


BEATA KOBEK
Kierownik Sekretariatu
 


MATEUSZ KOT
Członek Rady Zarządzającej
 


ANNA MISIASZEK
Sekretariat
   


Nauczyciele

 


EWELINA OZIEMBŁO
Klasa 0

 MAGDALENA PASZEK
Klasa I

 


BEATA KŁOSOWSKA
Klasa II

 


MAŁGORZATA SKORASIŃSKA
Klasa III

 


ADA WINNICKA
Klasa IV
oraz Język angielski
 


ANNA SMOGÓR
Klasa V
oraz Język polski

 


MAGDALENA BONK
Klasa VI
oraz Matematyka
 


GANNA ASMOLOVA
Wychowanie fizyczne
 


OLGA SZAŁAS
Język niemiecki
 


DOROTA GEBHARDT
Zajęcia techniczne i komputerowe
 


MARTA KONIARSKA
Muzyka

KINGA NOWAK
Plastyka
 


RAFAŁ ŻUCHEŃSKI
Historia
   

Nasi Darczyńcy