cialis sans ordonnance

Nawigator - szkoły dla chłopców

Kadra

Pracownicy placówki starają się wykonywać swoją zadania w duchu służby i dla dobra każdego dziecka, rodziny oraz całego społeczeństwa. Podejmując codzienne obowiązki pracujemy zespołowo w atmosferze zaufania i przyjaźni. W ciągu całego roku stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe.

Rada Zarządzająca i administracja

 


ELWIRA STRÓŻEWSKA
Dyrektor 
 ANNA JACYNO
Wicedyrektor 
 


BEATA KOBEK
Kierownik Sekretariatu
 


MATEUSZ KOT
Członek Rady Zarządzającej
 


ANNA MISIASZEK
Sekretariat
   


Nauczyciele

 


EWELINA OZIEMBŁO
Klasa I

 MAGDALENA PASZEK
Klasa II

 


BEATA KŁOSOWSKA-SZEWC
Klasa III

 


MAGDALENA BONK
Klasa IV
oraz Matematyka

 


ANNA WITKOWSKA
Klasa V
oraz Język angielski
 


MAGDALENA KAWIORSKA
Klasa VI 
oraz Religia

 
AGNIESZKA HAPOŃ
Język Angielski
 


JAGODA JENDRYSIAK
Wychowanie fizyczne

 


OLGA SZAŁAS
Język niemiecki

 


DOROTA GEBHARDT
Zajęcia techniczne i komputerowe

 


MARTA KONIARSKA
Muzyka

MAREK BRAMMEN
Plastyka

 


RAFAŁ ŻUCHEŃSKI
Historia
   


DANUTA KURCABA
Przyroda

 


WIOLETTA WYSŁUGOCKA
WDŻ
 


ANNA KRYSIUKIEWICZ-MAZUREK
Język Polski

 

GRZEGORZ DEPTA
Język Polski

  BARTOSZ PUŁKA
Zajęcia Szachowe

Nasi Darczyńcy