Nawigator - szkoły dla chłopców

Kółka zainteresowań

Obecnie w szkole prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

1.      KÓŁKO GIER PLANSZOWYCH

Gry planszowe są nie tylko świetnym pomysłem na spędzenie wspólnie czasu, ale również spełniają wiele innych ważnych funkcji. Wspólne granie to przede wszystkim bycie razem, ale też i nauka gry uczą nie tylko jak wygrywać czy przegrywać, ale też liczyć, myśleć kreatywnie . Każda z gier  jest inna i uczy innych umiejętności. Celem gółka gier planszowych jest popularyzowanie znanych gier planszowych oraz rozwijanie aktywności twórczej dziecka poprzez sztukę konstruowania gier zespołowych. Uczennice biorące aktywny udział w zajęciach rozwijają  swoje zainteresowania i zdolności, nabywają  umiejętności: współdziałania w grupie, nawiązywania kontaktów społecznych, przestrzegania norm, przyjmowania porażki i wygranej oraz zagospodarowywania sobie czasu wolnego. Ponadto dziewczynki wzmacniają  wiarę we własne możliwości, a także wzbogacają sferę intelektualną.


2.      CHÓR

Celem rozpoczęcia działalności chóru szkolnego było pobudzenie aktywności twórczej poprzez ćwiczenia kształtujące aktywną postawę, umiejętność współpracy w grupy, zaangażowanie oraz wykorzystania i rozwinięcia umiejętności dziewczynek. Chór w tym roku szkolnym składa się z kilkunastu uczennic w wieku 6 – 10 lat. Dziewczynki ubogacały swym śpiewem m.in. dzień rozpoczęcia roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, ogólnopolskie spotkanie Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (tzw. ROK’ów) rodziców, kiermasz bożonarodzeniowy, czy liczne msze święte w różnych parafiach w Szczecinie. Uczennice przez ten czas poprawiły swój warsztat wykonawczy, zarówno w odniesieniu do umiejętności emisyjnych, dykcyjnych, agogicznych, artykulacyjnych, dynamicznych, jak również wzbogaciły znajomość różnego rodzaju pieśni. Efektem wspólnej pracy jest kontynuacja chęci śpiewu, poprawa samokontroli wykonawczej, a także rozwój umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi na scenie.

3.      TENIS STOŁOWY

4.      TAŃCE

5.      BASEN

6.      KÓŁKO PLASTYCZNO - TECHNICZNE

7.      KÓŁKO CZYTELNICZE


Nasi Darczyńcy